Historia założenia Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

W listopadzie 1995 r. z inicjatywy grupy osób ze Stacji Sanitarnej w Rybniku, Poradni Psychologicznej z Rybnika, Szpitala w Rybniku, Urzędu Miasta Rybnika i Żor skierowano wniosek do Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Warszawie o wyrażenie zgody na rejestrację tworzonego Towarzystwa.

05.02.1996 r. na posiedzeniu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej
w Warszawie uchwalił:
"Powołuje się Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku. Tymczasową przewodniczącą Oddziału, do czasu wybrania Zarządu Oddziału zostaje Pani mgr Danuta Mrozek".
Za Zarząd Główny podpisały Przewodnicząca PTOZ mgr Halina Osińska i Wiceprzewodnicząca PTOZ Elżbieta Łata.

27 lutego 1996 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Rybniku, podczas którego wybrano władze statutowe: zarząd i komisję rewizyjną oraz ustalono ostateczną nazwę organizacji "Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
z siedzibą w Rybniku".

Zarząd:
Przewodnicząca - Danuta Mrozek
Wiceprzewodniczący - Bolesław Piecha
Sekretarz - Wanda Świaczny
Skarbnik - Małgorzata Grabowska
Członkowie:
Mariola Kujańska, Andrzej Rula, Krystyna Sosna

Komisja Rewizyjna
:
Przewodnicząca - Romana Bezuch
Członkowie:
Lidia Wróbel, Bożena Dąbrowska, Urszula Angrecka

W tym składzie RTOZ działało do 21.01.2002 r.

21.01.2002 r. - 22.03.2007 r. następny skład zarządu:
Zarząd:
Przewodnicząca - Mariola Kujańska
Wice przewodnicząca - Lidia Lazar
Sekretarz - Lidia Wróbel
Skarbnik - Małgorzata Grabowska
Członkowie:
Danuta Piecha, Bolesław Piecha, Jan Ociepka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Adam Zostawa
Członkowie:
Romana Bezuch, Zofia Golińska

W tym składzie RTOZ działało do 22.03.2007 r.

22.03.2007 r. - 27.10.2011 r. następny skład zarządu:
Zarząd:
Przewodnicząca - Mariola Kujańska
Wice przewodnicząca - Lidia Lazar
Sekretarz - Barbara Bluszcz
Skarbnik - Tomasz Mokry
Członkowie:
Małgorzata Grabowska, Danuta Piecha, Wanda Świaczny

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Ewa Tomaszewska
Członkowie:
Mirosława Piotrowska, Aleksandra Musiolik


W tym składzie RTOZ działało do 27.10.2011 r.

 


 

banery