O nas
 
 
 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku zostało utworzone 27.02.1996 r. Jednostką macierzystą jest Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Warszawie.

Towarzystwo jest pierwszą, intensywnie rozwijającą się organizacją pozarządową w regionie, zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, a także osoby pragnące w ramach Towarzystwa realizować jego cele statutowe.

W swojej działalności Towarzystwo opiera się na dorobku naukowym i doświadczeniach polskich
i zagranicznych teoretyków oświaty zdrowotnej.

 

Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej jest jednostką terenową i realizuje programy ogólnopolskie i własne oraz wspiera czy współorganizuje działania innych stowarzyszeń bądź instytucji działających w obszarze zdrowia, promocji zdrowego stylu życia itp. Zrzesza 48 członków z powiatu: jastrzębskiego, rybnickiego grodzkiego i ziemskiego, żorskiego, wodzisławskiego, raciborskiego.

Towarzystwo jest członkiem Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych.

Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i jego jednostki terenowe powstały dla stworzenia płaszczyzny partnerskiej współpracy instytucji publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych w promowaniu zdrowia. Jego celem jest także wspieranie, wynikających z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej, działań państwa w zakresie ochrony zdrowia.

  

banery