Programy ogólnopolskie

"Radosny Uśmiech - Radosna Przyszłość" program profilaktyki próchnicy skierowany do uczniów klas II szkół podstawowych. Ma na celu kształtowanie umiejętności prawidłowego szczotkowania zębów, właściwego dbania o higienę jamy ustnej- wyrobienie wśród dzieci nawyków prawidłowego szczotkowania zębów po głównych posiłkach. Istotnymi elementami profilaktyki próchnicy są również: racjonalne żywienie, uzupełnianie związków fluoru oraz wczesne leczenie próchnicy. Sponsorem tego przedsięwzięcia jest firma Colgate Palmolive

"Twój Piękny Uśmiech" program profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia opracowany przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, we współpracy z firmą Wrigley Poland. Adresowany jest do uczniów klas II i III gimnazjów oraz II liceów (młodzież w wieku 13-17 lat).

"Zapobieganie WZW typu A w zakładach pracy" - Głównym celem Programu jest aktualizacja znajomości obowiązujących w kraju standardów dotyczących produkcji i dystrybucji żywności w kontekście higieny i zapobiegania chorobom zakaźnym oraz poszerzenie wiedzy o szczepieniach ochronnych, jako najskuteczniejszej metodzie zapobiegania zagrożeniom niesionym przez te choroby. Przekazywane w ramach Programu informacje pomogą aktywnie i świadomie podjąć decyzje o wprowadzeniu kroków m.in. szczepień profilaktycznych, których wynikiem będzie wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego u osób zatrudnionych w branży spożywczej i jej klientów.

"Przedszkolny Program Profilaktyki WZW typu A" - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. Cel programu jest zmniejszenie występowania WZW typu A wśród dzieci. Realizowany we współpracy z firmą GlaxoSmithKlein,

"Zapobiegania wirusowemu zapaleniu wątroby typu B", polega na równoległym prowadzeniu działalności edukacyjnej nt. profilaktyki WZW typu B oraz akcji szczepień przeciwko tej chorobie. Został opracowany przez Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej we współpracy z firmą SmithKlein-Beacham

"Profilaktyka pierwotnych wad cewy nerwowej" - realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych i poradniach dla kobiet. Celem programu jest zmniejszenie częstości występowania wrodzonych wad cewy nerwowej u dzieci, poprzez edukację młodych dziewcząt i kobiet oraz rozpowszechnienie wśród nich potrzeby stosowania kwasu foliowego. Program opracowany przez Instytut Matki i Dziecka,

"Różowa Wstążeczka"- program propagujący profilaktykę raka piersi - realizowany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Celem programu profilaktyki nowotworów jest uwrażliwienie młodych dziewcząt i kobiet na fakt istnienia nowotworów piersi oraz wyrobienie wśród nich nawyku samokontroli piersi, jako jednej z wielu metod zapobiegania nowotworom. Działania skierowane są do uczniów gimnzajów, szkół ponadgimnazjalych, ich matek, nauczycieli, pracowników administracyjnych szkół biorących udział w projekcie. Jedynym sponsorem projektu realizowanego w ramach Wielkiej Kampanii Życia-Avon Kontra Rak jest Avon Cosmetics Polska

"Stres pod kontrolą" adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (klasy maturalne). Głównym celem programu jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem przez młodzież. Program opracowało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej we współdziałaniu z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz firmą Unilever.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki "Pomaluj życie na novo" - skierowany do osób chorych na cukrzycę i ich rodzin. Organizatorami Konkursu są: Novo Nordisk Pharma Sp. z o. o., Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej oraz Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Patronat nad konkursem sprawuje Minister Zdrowia i Ambasada Królestwa Danii w Polsce. Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie przesłania, że cukrzyca nie przekreśla możliwości pełnego i twórczego życia. Zadaniem uczestników Konkursu jest przedstawienie w formie artystycznej przeżyć, porażek i osiągnięć w walce z cukrzycą oraz promowanie odpowiedniego stylu życia

I Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych "Porozmawiajmy o AIDS" to program edukacyjny o formule trójetapowego konkursu, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych.

 


 

banery