Programy regionalne

"Profilaktyka raka piersi" Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności raka gruczołu piersiowego poprzez naukę samokontroli badania piersi, wypracowanie oraz utrwalenie nawyku badania piersi wśród kobiet i uczennic szkół ponadpodstawowych z regionu rybnickiego. Program został opracowany przez położne, pracowników PSSE i członków RTOZ.

Projekt "Zdrowie bez granic" - jest realizowany w ramach programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A Czechy-Polska we współpracy z Regionalnym Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej w Rybniku oraz z Polskim Towarzystwem Medycznym z Republiki Czeskiej i Trianon z Republiki Czeskiej. Celem projektu jest wymiana doświadczeń na polu profilaktyki i oświaty zdrowotnej. W ramach projektu odbywają się ; konferencje, seminaria, spotkania robocze i imprezy profilaktyczno - zdrowotne w Polsce i w Czechach

"Rybnickie Dni Promocji Zdrowia" W ramach tej imprezy organizowane są warsztaty z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla dzieci i młodzieży, wykłady dla osób dorosłych, bezpłatne badania (krew, słuch, gęstość kości, badania palpacyjne piersi, ciśnienie krwi, P.S.A.-czynnik wskazujący zagrożenie rakiem prostaty u mężczyzn, badania spirometryczne, badanie pamięci, badanie stóp, badania logopedyczne) instruktaż z zakresu gimnastyki korekcyjnej, pokaz odzieży dla puszystych, dieta 1000 kalorii, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy i degustacje zdrowej żywności.

[Przeczytaj więcej....]

"Turniej Komunikacyjno Zdrowotny" który jest międzyzespołowym współzawodnictwem uczniów kl. III szkół podstawowych.

 


 

banery