Władze Regionalnego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej

Zarząd
Przewodnicząca - Mariola Kujańska
Z-ca przewodniczącej - Lidia Lazar
Sekretarz - Bogusława Massalska
Skarbnik - Małgorzata Grabowska
Członek - Magdalena Szrek-Moroń
Członek - Arkadiusz Kaczmarczyk
Członek - Adam Świerczyna

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Ewa Tomaszewska
Członek - Mirosława Piotrowska
Członek - Jolanta Zimny

 


 

banery